Voor moleculair onderzoek is ingevroren weefsel het beste uitgangsmateriaal. In de weefselbank kan weefsel specifiek voor uw onderzoek worden opgeslagen. Tevens bestaat de mogelijkheid om DNA, RNA en eiwitten uit dit weefsel te isoleren.

De weefselbank opereert, evenals de rest van de afdeling pathologie, volgens de ISO15189: 2012 normen en streeft een hoog kwaliteitsniveau na. Door intern wetenschappelijk onderzoek naar de beste procedures is een evidence-based protocol ontstaan waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft. Ook wordt elk jaar een kwaliteitscontrole uitgevoerd, de uitslagen hiervan zijn terug te vinden in het jaarverslag. Door centrale opslag van samples is ook de kwaliteit van uw prospectieve verzameling gegarandeerd.

De weefselbank is ook bedreven in het isoleren van biomoleculen uit vriesweefsel. Door het snijden van vriescoupes kan de morfologie gekoppeld worden aan wat er uiteindelijk in DNA, RNA of eiwitten gemeten wordt. Bovendien kan in combinatie met laser microdissectie heel precies een specifiek deel van een vriescoupe worden geselecteerd voor biomolecuul isolatie. Hierdoor worden de uiteindelijke resultaten betrouwbaarder en bovendien reproduceerbaar.

Uiteraard is het ook mogelijk om vriescoupes te gebruiken voor immunohistochemie en andere histologische kleuringen. Vooral nieuwe antistoffen zijn niet geschikt voor gebruik op FFPE coupes. Doordat eiwitten in vriescoupes in hun native staat zijn bewaard bieden vriescoupes in dit geval de mogelijkheid om de eiwitten toch middels IHC aan te tonen. Voor meer informatie: parts@erasmusmc.nl