Pan-Keratine (bruin. DAB) en desmine (rood, alkalische fosfatase)

Immunohistochemie (IHC) en immunofluorescentie (IF) zijn beiden beproefde methoden om eiwitten in situ aan te tonen. In een oogopslag wordt duidelijk welke cellen een bepaald eiwit tot expressie brengen. IHC en IF kleuringen worden uitgevoerd op vriescoupes en paraffine coupes. Voor IHC en IF wordt gebruik gemaakt van de automatische kleurstations Ventana BenchMark Ultra en de Ventana Discovery. Dit platform is ontwikkeld voor het volledig automatisch uitvoeren van IHC en IF op histologische of cytologische monsters. PARTS werkt met gevalideerde antilichamen. Wij hebben ervaring met meer dan 450 research antilichamen. Voor vragen ofwel ervaring met specifieke antilichamen kunt u een email sturen naar parts@erasmusmc.nl. Bij het gebruik van niet routinematig toegepaste antistoffen en antistoffen die recent zijn ontwikkeld, dienen deze eerst gevalideerd te worden. Klik hier voor een lijst met antilichamen bekend bij de PARTS (2 tabbladen: diagnostiek en research).

Met de multiplex-IHC methode is het mogelijk meerdere eiwitten in één coupe te detecteren. Met multiplex-IF is het op dit moment mogelijk maximaal vijf eiwitten te co-lokaliseren, waarbij ieder eiwit een eigen label krijgt. Een voorbeeld hiervan is het panel: CD8, Ki-67 en CD4. Klik hier voor uitgebreidere info over multiplex-IHC.

Van elk nieuw panel wordt eerst de volgorde van aankleuring, titer en voorbehandeling bepaald. Meer informatie kan verkregen worden bij  parts@erasmusmc.nl