Tumoren zijn heterogeen in hun samenstelling en bevatten diverse soorten cellen. Het is mogelijk losse cellen uit de tumor te isoleren en die vervolgens op basis van verschillende fenotypische markers van elkaar te scheiden. De verschillende celtypes kunnen dan verder worden bestudeerd. Het sorteren van cellen kan doormiddel van FACS of met gemagnetiseerde antilichamen.

Door cytospin preparaten te maken zijn de cellen te gebruiken voor immunocytochemie en aanverwante fluorescentie technieken. Voor standaard immunohistochemische technieken is het soms gewenst de cellen door te voeren naar paraffine. Dit kan met de cellient techniek, of door celpellets door te voeren.¬†Doordat biomolecuul isolatie technieken steeds verbeteren is het mogelijk uit enkele honderden cellen voldoende DNA, RNA of eiwit te isoleren voor “omic-research”.

Mail voor vragen of voor een offerte naar parts@erasmusmc.nl